W ramach projektu powstaną 4 grupy warsztatowe, każda prowadzona przez artystów z jednego z krajów partnerskich, każda wykorzystująca w swej pracy odmienne środki artystycznego wyrazu wywodzące się z teatru ulicznego. "BRAMA DO LA STRADY" to projekt mający na celu nie tylko przybliżenie młodym uczestnikom teatru ulicznego, ale przede wszystkim zachęcenie ich do aktywnego, twórczego działania  przy wykorzystaniu pozawerbalnych artystycznych środków wyrazu istniejących ponad podziałami językowymi czy kulturowymi. Warsztaty potrwają cztery dni, a efekty swojej pracy uczestnicy zaprezentują podczas 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2014.

Warsztaty: 2-5 czerwca 2014, godz. 10-14 (grupa czeska godz. 10-16)
Pokazy powarsztatowe: 6 czerwca, godz. 17.30 i 7 czerwca, godz. 16.00.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest udział we wszystkich sesjach warsztatowych wybranej grupy oraz w pokazach powarsztatowych w piątek i sobotę.

Kartę zgłoszenia można wypełnić w Dziale Artystycznym Centrum Kulturyi Sztuki, ul. Łazienna 6 (pokój nr 30). Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja.

Zapraszamy młodzież szkół średnich i studentów.

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 

partnerzy ckis Visegrad Fund art prometheus Nyirbatorert Alapitvany Thalia Teatro Radio Centrum Kalisz
Brama do La Strady. 2015 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.