Art Prometheus O.S. - Czechy
www.artprometheus.cz
 
ART Prometheus został założony w 2001 roku i od początku istnienia jego głównym celem jest  wspieranie i organizowanie imprez i działań kulturalnych, zwłaszcza projektów opartych na współpracy międzynarodowej, które pomagają stworzyć dialog kulturowy pomiędzy państwami europejskimi. Byliśmy również częścią tak znaczących projektów, jak EXPO 2010 w Szanghaju lub festiwalu United Islands. Od kilku lat organizujemy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych ZA DRZWIAMI w Pradze.
Jesteśmy grupą ludzi, zachwyconych urokiem teatru, urokiem "sztuki chwili". Specjalizujemy się w sferze produkcji teatralnej oraz produkcji i zarządzania kulturą w ogóle. Wierzymy, że potrzeba sztuki jako wspólnego ludzkiego doświadczenia jest podstawową potrzebą człowieka.
 
Thalia Teatro - Słowacja
www.thaliateatro.sk. 

Teatr Thalia Teatro ze Zwolenia przygotowuje przedstawienia przeznaczone dla rodzin i dzieci, jak również teatr uliczny, alternatywny kabaret i nie tylko. Przedstawienia teatru są interaktywne, zwykle przeprowadzane razem  z warsztatami literackimi, dramatycznymi i lalkowymi. Teatr Thalia stara się współpracować ze szkołami i „wprowadzać” teatr w system edukacji. Jego głównym celem jest przybliżenie teatru ludziom, a także  przygotowywanie spektakli dla Słowaków mieszkających za granicą.
Międzynarodowe projekty są wyjątkową częścią produkcji Teatru. Spektakle są autorskie, zwykle łączą słuchowiska z teatrem kukiełkowym. Teatr przygotowuje również wiele imprez, takich jak Międzynarodowy Dzień Dzieci, międzynarodowego festiwal dramatu - Hriňovské dni Divadla, koncerty itp.

 
Foundation for Nyirbator - Węgry
www.szarnyas-sarkany.hu
 
Cele fundacji: ochrona lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji dla zdrowego stylu życia. Fundacja „Nyírbátorért" została założona w 1996 roku i dąży do wzbogacenie życia kulturalnego miasta. Najczęściej łączy się to z aktywnymi działaniami, współpracą z innymi organizacjami kulturalnymi. Fundacja organizuje Międzynarodowy Tygodniowy Festiwal Teatrów Ulicznych „Szárnyas Sárkány".


partnerzy ckis Visegrad Fund art prometheus Nyirbatorert Alapitvany Thalia Teatro Radio Centrum Kalisz
Brama do La Strady. 2015 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.