Monika Necpalova (Słowacja)

THALIA TEATRO - TEATR ULICZNY DLA NAJMŁODSZYCH WIDZÓW

Thalia Teatro ze Słowacji przygotowuje spektakle dla dzieci i rodzin. Jego repertuar obejmuje dramat, pokazy lalek, alternatywny kabaret, i oczywiście teatr uliczny.

Teatr powstał w 2012 roku. Jest to przede wszystkim teatr dla dzieci. Zaczęliśmy od Zvolen, miasta w środkowej Słowacji. Po przygotowaniu spektakli wędrowaliśmy z nimi po kraju. Odwiedzaliśmy szkoły i przedszkola na Słowacji. Obecnie bierzemy udział w różnych festiwalach i programach teatralnych na Słowacji. Dlaczego jesteśmy wyjątkowi? Kilkakrotnie zagraliśmy za granicą. Byliśmy w  Belgii, Chorwacji, Serbii, Czechach i na Węgrzech. Nadal jest to dla nas nowe i niesamowite wyzwanie, aby przyjeżdżać do różnych krajów i występować przed nowymi, nieznanymi widzami. Nie jesteśmy pewni, czy rozumieją oni  język słowacki, ale jesteśmy pewni, że rozumieją teatr!

Jak przygotować spektakle uliczne dla dzieci? Najpierw znajdujemy pomysł. Pomysł, z którym dzieci mogą się identyfikować. Nasz pierwszy występ na ulicy mówił  o podróży i środkach transportu. Następna była opowieść o ZOO i zwierzętach - jakie zwierzęta są miłe, a które są niebezpieczne?     

Drugim krokiem jest rozwinięcie konfliktu między postaciami (klaunami). Jeden klaun ma więcej pozytywnych cech, u drugiego dominują  cechy negatywne. Jest to zasada komiksu. Używamy stopniowania scen. Niezbędne jest, aby każdy klown rozwiązał jakiś problem. My, jako autorzy
i reżyserzy spektaklu, dysponujemy ograniczonym czasem podczas występu, aby pokazać zarówno problem i ukazać podróż klaunów - i w efekcie rozwiązać ten problem do szczęśliwego końca.

Filozofia Thalia Teatro oparta jest na interaktywnej grze z widzem. Zgodnie z zasadą „Schola ludus”(„Szkoła gry”) Jana Amosa Komeńskiego, teatr oferuje wyjątkowe doświadczenie uczenia się poprzez grę. Uważamy, że ważne jest zapewnienie wartości edukacyjnej podczas występu, zwłaszcza jeśli nasi odbiorcy są dziećmi. Interaktywny teatr uliczny, w którym dzieci mogą zrobić pierwsze kroki na scenie i zaistnieć  w teatralnych postaciach sprawia, że ​​czują się oni bohaterami spektaklu.

Dla wielu dzieci  teatr uliczny jest pierwszą możliwością spróbowania siebie w roli aktora. Możemy tylko mieć nadzieję, że niektóre z dzieci występujące w teatrze ulicznym dla najmłodszego widza, kiedyś staną się aktorami, reżyserami lub co najmniej wielkimi pasjonatami teatru.

Teatr uliczny jest nie tylko dla dzieci, rodzice też są mile widziane. Nawet ci, którzy nigdy wcześniej nie byli w teatrze. Dziecko biorące udział w przedstawieniu  przyprowadza  rodziców, zbierając radość i śmiech. Rodzice mogą zobaczyć, jak ich dziecko reaguje w różnych sytuacjach i jak  kontaktuje się  z innymi ludźmi. Teatr to specjalne wydarzenie, w którym rodzice mogą obserwować
 i nauczyć się  nowych i szczególnych rzeczy o swoich dzieciach.

Jako teatr uliczny staramy się stworzyć podstawy inteligentnego i tolerancyjnego społeczeństwa. Znaczenie teatru ulicznego dla najmłodszych widzów to zachęcenie rodziców do wychowywania dzieci do teatru, ponieważ teatr jest miejscem, w którym spotyka się rzeczywistość
 i fantazja.

partnerzy ckis Visegrad Fund art prometheus Nyirbatorert Alapitvany Thalia Teatro Radio Centrum Kalisz
Brama do La Strady. 2015 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.