La Strada News


Od 2010 r. festiwalowi "LA STRADA" towarzyszy nowe wydawnictwo "LA STRADA News"- Magazyn teatru ulicznego w Polsce i Europie. Jest poświęcony teatrom ulicznym, ich artystycznej działalności, kondycji, ludziach. Przybliża miasta i kraje oglądane z perspektywy ulicy, która przecież jest dla tych teatrów
i aktorów sceną.

"LA STRADA News" adresowana do ludzi teatru ulicznego, stała się przy tym forum wymiany refleksji, poglądów na sztukę ulicy, prezentacji własnych wizji artystycznych. Na jej łamach zabierali głos m.in. Alina Obidniak, Lech Raczak, Ewa Wójciak, Jerzy Zoń, Paweł Szkotak, Marcin Herich, Elwira Twardowska, Przemek Grządziela, Darek Jarosiński, również autorzy ze Wschodu, Południa i Zachodu Europy.

Projekt "BRAMA DO LA STRADY" i związana z nim strona internetowa są więc znakomitą okazją do zabrania głosu przez wielu innych, którym jak dotąd ograniczone drukiem ramy to uniemożliwiały. Zapraszamy, zachęcamy i liczymy na Wasze artykuły, recenzje, obserwacje, anegdoty!

Z całą życzliwością -
Andrzej Tylczyński
Krzysztof Pierzchlewski
partnerzy ckis Visegrad Fund art prometheus Nyirbatorert Alapitvany Thalia Teatro Radio Centrum Kalisz
Brama do La Strady. 2015 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.