12-18.06.2017 - BRAMA DO LA STRADY IV
Kalisz, Centrum Kultury i Sztuki

BRAMA DO LA STRADY to projekt mający na celu nie tylko przybliżenie młodym uczestnikom teatru ulicznego, ale przede wszystkim zachęcenie ich do aktywnego, twórczego działania przy wykorzystaniu pozawerbalnych artystycznych środków wyrazu istniejących ponad podziałami językowymi czy kulturowymi. W ramach projektu powstaną grupy warsztatowe, w każdej z nich znajdą się przedstawiciele czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, każda prowadzona będzie przez artystów z jednego z krajów partnerskich, każda wykorzystująca w swej pracy odmienne środki artystycznego wyrazu wywodzące się z teatru ulicznego. BRAMA DO LA STRADY to warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, akcje uliczne, parateatralne działania społeczne, które potrwają cztery dni, a efekty swojej pracy uczestnicy zaprezentują podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2017. BRAMA DO LA STRADY stanie się w ten sposób otwartą bramą dla twórczego dialogu łączącą bogactwo dorobku kulturowego każdego z krajów Grupy Wyszehradzkiej z uniwersalnymi wartościami istniejącymi ponad granicami administracyjnymi.

Projekt BRAMA DO LA STRADY obejmuje również SCENĘ WYSZEHRADZKĄ, na której widzowie Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2017 obejrzeć będą mogli spektakle prezentowane przez każdego z partnerów projektu.

BRAMA DO LA STRADY IV jest kontynuacją zrealizowanych w 2012, 2014 i 2015 projektów BRAMA DO LA STRADY I, BRAMA DO LA STRADY II KONTYNUACJA i BRAMA DO LA STRADY III, które były również wspierane finansowo przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekty były bardzo udane i wartościowe merytorycznie, dlatego ich partnerzy i uczestnicy pragną je kontynuować w 2017 r.
 Warsztaty

12-16.06.2017

W ramach projektu powstaną 4 grupy warsztatowe, każda prowadzona przez artystów z jednego z krajów partnerskich, każda wykorzystująca w swej pracy odmienne środki artystycznego wyrazu wywodzące się z teatru ulicznego. czytaj więcej...

Prezentacje powarsztatowe

16-17.06.2017

Efekty swojej pracy uczestnicy warsztatów zaprezentują podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA 2017.

Scena Wyszehradzka

16-18.06.2017

Każdy z partnerów projektu zaprezentuje spektakl ze swojego repertuaru na Scenie Wyszehradzkiej zorganizowanej w ramach festiwalu LA STRADA.
partnerzy ckis Visegrad Fund art prometheus Nyirbatorert Alapitvany Thalia Teatro Radio Centrum Kalisz
Brama do La Strady. 2015 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.